Współpraca z Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie

Czas realizacji projektu: VIII 2009 – X 2014

Prowadzenie dokumentacji technicznych urządzeń i instalacji elektrycznych
w podziemnych zakładach górniczych, projektowanie instalacji światłowodowych, instalacji oświetleniowych, sygnalizacyjnych oraz elektrycznych w sieciach niskiego i średniego napięcia w pełnym zakresie. Nadzór oraz modernizacja systemów automatyki oraz wizualizacji układów odstawy urobku oraz pracy sieci 6 kV zasilającej zakład górniczy