Współpraca z firmą ZEAK

Czas realizacji projektu: V 2017 – nadal

Projekt, prefabrykacja i uruchomienie systemu sterowania pompowni wody technologicznej dla FEZ Siemianowice Śląskie