Współpraca z firmą Polstage Sp. z o.o.

Czas realizacji projektu: X 2016 – nadal

  • Projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie instalacji sterowania pracą dysz pulsacyjnych VA-51 na instalacji dostarczania paliwa w ZW Tychy,
  • Projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie instalacji sterowania pracą dysz pulsacyjnych VA-51 na kruszarce węglowej w Elektrowni Jaworzno II,
  • Projekt, prefabrykacja, montaż i uruchomienie instalacji sterowania pracą dysz pulsacyjnych na zasobniku węgla w Elektrowni Łaziska.