Współpraca z firmą EGZERGIA Sp. z o.o.

Czas realizacji projektu: V 2017 – nadal

  • Modernizacja układu zasilania pompy 22kW w pompowni wody technologicznej dla FEZ Siemianowice Śląskie,
  • Modernizacja układu sterowania pompami P1 i P2 w pompowni wody technologicznej dla FEZ Siemianowice Śląskie,
  • Montaż i uruchomienie sterowania inverterowego pompy P1 w pompowni wody technologicznej dla FEZ Siemianowice Śląskie