Współpraca z firmą AZE Zając, Kościółek

Czas realizacji projektu: IV – XII 2015

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach wraz z rozbiórką obiektów w ramach przedsięwzięcia – Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze